Kancelaria zapewnia swoim Klientom bieżącą obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprócz stałej pomocy prawnej możliwe jest również zlecenie do prowadzenia pojedynczej sprawy lub doradztwo związane z konkretnym problemem.

 

W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i związanego z nią zapotrzebowania na określony rodzaj pomocy prawnej, możliwe jest ustalenie różnych sposobów rozliczenia (m. in. miesięczne, godzinowe, mieszane).

 

Kancelaria w ramach obsługi zajmuję się m.in.:

  1. przygotowaniem dokumentów założycielskich przedsiębiorstwa;

  2. postępowaniem rejestrowym;

  3. sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów;

  4. dochodzeniem wierzytelności;

  5. reprezentowaniem przed organami administracji;

  6. reprezentowaniem przed sądami i sądami administracyjnymi;

  7. sprawami z zakresu praw pracy;

  8. sprawami związanymi z likwidacją spółek;

  9. prowadzeniem negocjacji.

Hominem causa
omne ius constitutum
sit

Kancelaria.html
Klienci_indywidualni.html
Kontakt.html

Obsługa firm

Copyright © 2012 MkZielinski.pl

Kancelaria Adwokacka

Marcin Kosma Zieliński

Kancelaria Adwokacka
adw. Marcin Kosma Zieliński

ul. Szeroka 5/3
88-100 Inowrocław

tel.: +48 608 089 768

adwokat@mkzielinski.plNajnowsze informacje