Kancelaria Adwokacka
adw. Marcin Kosma Zieliński

ul. Szeroka 5/3
88-100 Inowrocław

tel.: +48 608 089 768

adwokat@mkzielinski.plKancelaria Adwokacka

04-07-2012

Do pojednania małoletniego pokrzywdzonego z jego rodzicem w trybie art. 66 § 3 KK uprawniony jest kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do reprezentowania małoletniego. Na pojednanie to musi zezwolić sąd opiekuńczy.


20-05-2012

Pracownik może tylko raz podać przyczynę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Nie jest dopuszczalne późniejsze uzupełnianie i konkretyzowanie tej przyczyny.

Hominem causa
omne ius constitutum
sit

Uchwała Sądu Najwyższego
- Izba Karna z dnia 20 czerwca 2012 r. I KZP 9/12

04-07-2012


Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2012 r. II PK 240/11

20-05-2012

Najnowsze informacje

Klienci_indywidualni.html
Obsuga_firm.html
Kontakt.html

Kancelaria

Copyright © 2012 MkZielinski.pl

Marcin Kosma Zieliński